3j
workshop
Za 5

Kinderklanken

Voor de allerkleinsten

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor muziek. Tijdens deze workshop wordt die gevoeligheid verder aangewakkerd. Vanuit een thema of verhaal wordt ingespeeld op de leefwereld van de deelnemertjes. Gaandeweg bouw je een repertoire op waar je thuis verder van kan genieten. Samen met je jonge kind zingen, spelen en bewegen prikkelt hun muzikale gevoeligheid en versterkt jullie band.

----------------------------------------------------------------

Young children are very sensitive to music. This workshop will enhance that sensitivity. Starting with a theme or story that responds to the child's world. Gradually you'll build a repertoire which can further enjoy at home. Singing, playing and moving enhances their musical sensitivity and will renforce your bond.

foto Huis van het Kind Leuven